Ideología

Un blog en el que se pueden visualizar diferentes actividades englobadas por proyectos educativos donde se abordan contenidos sobre el mundo del arte injertados con otras disciplinas siguiendo modelos pedagógicos alternativos a la pedagogía tradicional calificada como tóxica por Elisabeth Ellsworth y María Acaso. Cada una de las actividades realizadas se afrontan desde cuatro bloques temáticos de contenidos interrelacionados (Historia del arte, Filosofía, Técnicas artísticas y Lenguaje visual) los cuales generan un mapa de conocimiento colectivo de gran utilidad para el alumno permitiéndole sumergirse en el universo artístico a través de la creación artística y alejándose por tanto, de la simple manualidad.

5/06/2016

Collages digitales sobre la obra de Manuel María

Trabajo que vincula la obra de Manuel María, poeta homenajeado este año en Las letras Gallegas, con la técnica del collage digital. Cada collage está realizado a partir de uno de sus poemas.
Ollos de nenos
Eses nenos labregos de ollos quedos
como o paso do Miño polas chairas
teñen unha hondura que me inqueda.

Ollos azuis como o ceo claro
dun abrente limpísimo de abril
ou dun azul de mar como o das rías.

Ollos mouros o mesmo que unha noite
de choiva e vento no corazón do inverno
nos que non hai o brillo dunha estrela.

Ollos verdes que lembran mismamente
a luz, case sen vida, das camelias.

Ollos cor cinza, mortas borralleiras,
que o lume da alegría non queimou.

Ollos pardos en todo semellantes
aos montes ermos, tristeiros, penedios
nos que agroman a penas as carpazas.

Non sei que de auga queda,
de pozo escuro e insondable
teñen os nenos labregos de Galiza.


Nubes que van e que vén
Nubes que veñen ou van.
o voso secreto afán:
¿qué fondo misterio ten?

Nubes altas, fachendosas
ou nubes a ras do chao
que podo apañar coa mao
como flores das camposas.

Nubes grandes e pequenas,
nubes belidas e feas
¡en xuntoiros e asambleas
contando gozos e penas!


Aínda teño a esperanza
Aínda teño a esperanza de poder
percorrer unha por unha
todas as parroquias de Galiza,
lugares e casai,
andar porta por porta,
dialogar persoa a persoa
face a face,
pois non hai tarefa máis urxenete,
fermosa, nidia e necesaria.
Gastarei o meu Corpo nos camiños
ata ser po, seixo e silveira.
A miña voz, de tan usada, será
o levísimo eco dun rumor:
só fundamento de semente
que a penas poderá rozar
a intimidade choída dos galegos,
estraña tribo incomprensible
feita de tebra, vento e cantaría.


Mapa de Galiza
Un gran mapa de Galiza
pintei con moita ilusión.
¡un mapa da miña terra,
terra da miña nación!

A unha grandísima estrela
é Galiza semellante.
¡estrela de moitas puntas
ou un luceiro xigante!

As puntas marcan os rumos
dos máis diversos roteiros
que seguen os emigrantes
deixando pobos baleiros.

Pintei os mares de mouro
e enchín de melancolías
¡o verde das carballeiras
e o seu color natural:
¡Manzaneda, Pía Paxaro,
Serra do Faro e Xistral…!

Nas bisbarras debuxei
unha fonda soedá:
¡Bergantiños, o Courel,
O Ribeiro, a Terra Chá…!

E cruzando a nosa Terra
tal unha banda nosa bandeira,

guía do noso destiño…!


No hay comentarios:

Publicar un comentario